Avís Legal

Propietat de la pàgina i el contingut

Estàs visitant www.calnoi.info, titularitat de Apartaments Sant Roc II, amb domicili social a Camprodon, passeig de la muralla, 13, amb N.I.F. E-17619636, i Apartaments Sant Roc IV, amb domicili social a Camprodon, plaça del carme, 5, amb N.I.F. E-17892530, inscrites al Registre Mercantil de Catalunya i registrades a “Turisme de Catalunya” amb el nº: HUTG-015691 al 015694 / HUTG-020121 al 020133 i HUTG-020881.

Per contactar amb nosaltres pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic info@hotelsantroc.info així com al telèfon +34 972 740119

En aquesta web podrà trobar fotografies del Apartaments Cal Noi, així com notícies relatives a aquest, i informació sobre les seves instal·lacions, ofertes d’allotjament i altres serveis del Apartaments. Així mateix, a través d’aquesta web vostè podrà sol·licitar reserves al nostres apartaments i completant i enviant-nos un formulari.

Exoneració de responsabilitat

La utilització de la present web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. En el supòsit de realitzar alguna contractació electrònica a través de la present web, Apartaments Cal Noi, es compromet a facilitar-li la informació necessària d’acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Concretament, vostè tindrà a la seva disposició les condicions generals de contractació per a la seva lectura i acceptació abans de fer qualsevol contractació electrònica amb l’empresa titular de l’establiment. Així mateix, en el supòsit d’acceptar les esmentades condicions generals de contractació, s’entendrà que vostè entén i accepta el contingut de les mateixes.

Apartaments Cal Noi s’exonera de responsabilitat per qualsevol desactualització que pogués produir-se en relació amb les dades que apareixen a la web, especialment pel que fa a les places disponibles i dels preus dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix Apartaments Cal Noi no es fa responsable de la transmissió de qualsevol virus o perjudici en el seu equip que pugui produir-se arran de l’accés a la present web.

Apartaments Cal Noi no tindrà cap responsabilitat pels continguts d’altres Webs que no siguin de la seva titularitat a les que es pugui accedir a través d’un link des www.calnoi.info, en no tenir la possibilitat de supervisar la legalitat dels continguts de les mateixes.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en www.calnoi.info corresponen en exclusiva a Apartaments Cal Noi llevat que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Apartaments Cal Noi o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquesta web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Apartaments Cal Noi no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable a les presents Condicions Generals serà la Llei Espanyola. Així mateix, per a qualsevol divergència sorgida entre ambdues parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona amb renúncia al seu propi fur si aquest fos un altre.

Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica

Les dades de caràcter personal que faciliti a Apartaments Cal Noi a través del web www.calnoi.info es tractaran en fitxers titularitat de Apartaments Cal Noi amb la finalitat de prestar-li el servei per al qual facilita les seves dades, així com de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis dels Apartaments.

Així mateix, en el cas que vostè ho hagi consentit expressament en els formularis a través dels quals ens pot facilitar les seves dades personals, les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis dels Apartaments.

D’acord amb la llei orgànica establerta al desembre 1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDC), Apartaments Sant Roc II i Apartaments Sant Roc IV, empresa propietària de www.calnoi.info ha procedit a la creació d’un fitxer automatitzat de caràcter personal, en el qual es recolliran aquelles dades que siguin necessàries per a gestionar les reserves d’estades al apartaments i/o oferir la informació sol·licitada pels usuaris i clients, així com d’informació i promocions referents als apartaments.

Garantim l’adopció de mesures oportunes a fi d’assegurar l’ús exclusiu i confidencial d’aquestes dades, les quals podran ser modificades o cancel·lades pel seu titular, enviant un e-mail al següent direcció: info@hotelsantroc.info

Els errors formals o numèrics que puguin produir-se com a conseqüència del manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa en els continguts de diferents pàgines o seccions de la web del Apartaments Cal Noi, no seran considerats com publicitat enganyosa i seran corregits tan aviat com tinguem coneixement dels mateixos.